Ερντογάν | G Design Studio

10.3 Εξώφυλλο Βιβλίου

Ερντογάν / Έπαινος

G Design Studio – ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ

Creative Director: Μιχάλης Γεωργίου, Art Director: Σταύρος Μπιλιώνης