Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης | Semiotik

12.4 Πρόγραμμα Πολιτιστικού Γεγονότος

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης / Έπαινος

Semiotik – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

Εκεί που τα ήθη και έθιμα συναντούν την έννοια της συνεχιζόμενης μάθησης τότε το μουσείο είναι σημείο αναφοράς. Η αειφόρος εξέλιξη στα γνωστικά αντικείμενα αποτυπώνεται στη βιωματική δράση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Το έκτυπο που είναι και ταυτόχρονα φάκελος - δημιουργήθηκε με στόχο τη γνωστοποίηση δράσεων σε γονείς και εκπαιδευτικούς είναι η νέα πρόταση μορφής καρτ-ποστάλ. Περιλαμβάνει εικονογραφήσεις από μοτίβα που εμφανίζονται στις φορεσιές και αποτελούν μερος της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Μια αφηγηματική εμπειρία με ιστορική παρακαταθήκη και φαντασία ζωής. Το κτίριο της έπαυλης Μόδιανο στις άρχες του 20ου αιώνα σε ένα τωρινό διαδραστικό έκτυπο εκπαιδευτικής λογικής για μεγάλους, που αφορά τους μικρούς.