Η βάρκα που δεν βούλιαζε | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ NTΑΝΙΕΛΑ

20.1 Εικονογράφηση Βιβλίου

Η βάρκα που δεν βούλιαζε / Έπαινος

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ NTΑΝΙΕΛΑ – Ελλάδα

Εικονογράφηση παιδικού βιβλίου