Ψυχρή Τρυφερότητα: Η άνοδος του συναισθηματικού καπιταλισμού | Ηλιάδου Ευτυχία

20.2 Εικονογράφηση Εξωφύλλου

Ψυχρή Τρυφερότητα: Η άνοδος του συναισθηματικού καπιταλισμού / Έπαινος

Ηλιάδου Ευτυχία – Ελλάδα / Σύρος

http://www.suricata.gr/portfolio_page/book-covers-for-oposito/

Λέγεται ότι ο καπιταλισμός έχει δημιουργήσει έναν συναισθηματικό κόσμο στον οποίο κυριαρχεί ο γραφειοκρατικός ορθολογισμός, έναν κόσμο όπου η οικονομική συμπεριφορά συγκρούεται με τις προσωπικές, αυθεντικές σχέσεις. Η Eva Illouz, θεωρεί πως οι οικονομικές σχέσεις έχουν γίνει βαθύτατα συναισθηματικές, ενώ οι στενές, ρομαντικές σχέσεις καθορίζονται όλο και περισσότερο από οικονομικά και πολιτικά μοντέλα με άξονες τη διαπραγμάτευση, την ανταλλαγή και την ανταποδοτικότητα. Αυτή η διττή διαδικασία μέσω της οποίας οι συναισθηματικές και οικονομικές σχέσεις διαμορφώνουν και καθορίζουν η μία την άλλη ονομάζεται "συναισθηματικός καπιταλισμός". Το συγκεκριμένο βιβλίο επιχειρεί να δώσει μια νέα ερμηνεία των λόγων για τους οποίους η δημόσια και προσωπική, η οικονομική και η συναισθηματική σφαίρα έχουν καταλήξει να είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες. Τα δύο φύλα έχουν σχεδιαστεί σαν δύο ψυχρά αφαιρετικά πέτρινα αγάλματα και κοιτάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις. Όμως μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια τους είναι ενωμένη, η οποία έχει διαφορετικό χρώμα, συμβολίζοντας το συναίσθημα που αναπτύσσεται ανάμεσα τους. Μια ψυχρή τρυφερότητα συνδέει άρρηκτα τη σχέση δύο ανθρώπων και τους κάνει να συνυπάρχουν σαν ομάδα, δημιουργώντας μια νέα κοινωνική οργανωση μέσω του συναισθηματικού καπιταλισμού. Ένα απαιτητικό βιβλίο, που χρειαζόταν ένα δυνατό εξώφυλλο το οποίο να περιέχει ως μηνύμα τη βασική θέση της συγγραφέως σχετικά με το πώς έχουν διαμορφωθεί οι διαπροσωπικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Η απαιτητική συγγραφέας, Eva Illouz, ζήτησε να εγκρίνει η ίδια το εξώφυλλο της ελληνικής έκδοσης. Όταν είδε το συγκεκριμένο σχέδιο απάντησε λέγοντας: "It's perfect."