ΜΕΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | Bios

10.3 Εξώφυλλο Βιβλίου

ΜΕΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ / Έπαινος

Bios – Ελλάδα / Αθηνα

Σε αυτή τη διπλή έκδοση του θεωρητικού τέχνης και επιμελητή εκθέσεων Νικολά Μπουριό το βασικό θέμα είναι η ανάγνωση και ερμηνεία της καλλιτεχνικής παραγωγής σήμερα. Το γενικό πνεύμα που διατρέχει την διπλή αυτή έκδοση είναι ότι η τέχνη σήμερα εκφράζεται ή δημιουργείται μέσα από συσχετισμούς ή ακόμα καλύτερα όλα σχετίζονται με μια νέα εκδοχή προ υπαρχόντων πραγμάτων. Το εξώφυλλο του βιβλίου επιχειρεί την απουσία κάποιου υπερχεδιασμού και χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στο σώμα των εκδόσεων της ΑΣΚΤ και ταυτόχρονα το σχέδιο στο κέντρο είναι οι αντιφόρμες τον αρχικών γραμμάτων των δύο τίτλων που απλά προκύπτουν από το γνωστό σήμα των τσιγάρων μάλμπορο, που είναι και η μάρκα τσιγάρων που καπνίζει και ο συγγραφέας, στραμμένο σε άλλη κατεύθυνση κάθε φορά.