Ακαδημία Νέων Μουσικών | G Design Studio

11.5 Πολλαπλές Εφαρμογές

Ακαδημία Νέων Μουσικών / Έπαινος

G Design Studio – ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ

Creative Direction: Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Στεφανίδης, Αrt Direction: Σταύρος Μπιλιώνης

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ιδρύει την «Ακαδημία Νέων Μουσικών», εγκαινιάζοντας ένα νέο και πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μουσικών. Ως κομμάτι της Ορχήστρας η εικόνα της Ακαδημίας λειτουργεί κάτω από την υπάρχουσα ταυτότητα. Με αφορμή το λογότυπο της Ορχήστρας δημιουργούμε μια νέα εικόνα, ένα νέο δημιουργικό καμβά. Μέσα στο περίγραμμα του λογοτύπου, χρώματα και σχήματα πάλλονται στον ρυθμό των οργάνων και της μουσικής, όπως ακριβώς και οι νέοι μουσικοί μέσα στην Ακαδημία. The Athens State Orchestra is establishing the «Young Musicians Academy» introducing a new and promising educational program for the professional training of musicians. As part of the Orchestra, the Academy functions under its current identity. Beginning from the logo of the Orchestra, we create a new image, a new creative canvas. Within the logo’s contour, colors and shapes vibrate to the rhythm of instruments and music, just like young musicians do in the Academy.