10 χρόνια G Design Studio | G Design Studio

12.6 Αυτοπροβολή

10 χρόνια G Design Studio / ΕΒΓΕ

G Design Studio – ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ

Creative Direction: Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Στεφανίδης, Art Direction: Άννα Τρύμπαλη, Copywriting: Σοφία Παπατσώνη

10 δημιουργικά χρόνια παρουσιάζονται αρχειοθετημένα, έτσι όπως η μνήμη των δημιουργών αλλά και η αποθήκευση των εργασιών στους υπολογιστές. Μια συλλογή, που δημιουργικά συνυπάρχουν άνθρωποι, εργασίες, χώροι και λεπτομέρειες, μεταφέρoντας τα 10 χρόνια του G Design Studio. Έτσι όπως και η σχεδιαστική διαδικασία, το μέσα ανοίγει στο έξω. An archive of 10 creative years, living in the memory of their creators as well as stored in our computers. A collection, a creative coexistence of people, projects, spaces and details, which conveys the 10 years of G Design Studio. Just like the design process, what lies inside comes forth to the outside.