Ετήσια Εκθεση και Έκθεση Εταιρικής Υπευθηνότητας της Τράπεζας Πειραιώς | MNP

14.7 Γενική Κατηγορία

Ετήσια Εκθεση και Έκθεση Εταιρικής Υπευθηνότητας της Τράπεζας Πειραιώς... / ΕΒΓΕ

MNP – Ελλάδα / Αθήνα

Art Director: Κατερίνα Παπαναγιώτου, Art Director: Στέφανος Ανδρεάδης, Art Director: Αγγελίνα Σταβέλα, Copywriter: Ευθύμης Φιλίππου

Κείμενα και φράσεις αποτυπώνουν την εμπειρία και την γνώση της Τράπεζας και δημιουργούν τα βασικά διαχωριστικά των ενοτήτων των εντύπων της Ετήσιας έκθεσης και Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015 της Τράπεζας Πειραιώς. Ο ομιλητής είναι που δίνει αξία στον λόγο του και όχι το αντίθετο. Οι λέξεις, οι φράσεις και οι έννοιες αποκτούν άλλη βαρύτητα και άλλη δυναμική όταν συνοδεύονται με εμπιστοσύνη και κύρος. Η τράπεζα Πειραιώς και το 2015 ήταν εκεί τόσο μεγάλη όσο χρειαζόταν. Το ίδιο όμως σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι πάντα. Με σοβαρό, καθαρό και απλό λόγο. Το σλόγκαν και για την χρονιά 2015-2016 είναι "Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα" Στη Ετήσια έκθεση και την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015 της Τράπεζας Πειραιώς προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την ηγετική θέση της Τράπεζας Πειραιώς έναντι των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Κείμενα και φράσεις που αποτυπώνουν την εμπειρία και την γνώση της Τράπεζας, δημιουργούν τα βασικά διαχωριστικά των ενοτήτων των εντύπων. Σημασία δεν έχει τι λέει ποιος, αλλά ποιος λέει τι. Ο ομιλητής είναι που δίνει αξία στον λόγο του και όχι το αντίθετο. Οι λέξεις, οι φράσεις και οι έννοιες αποκτούν άλλη βαρύτητα και άλλη δυναμική όταν συνοδεύονται με εμπιστοσύνη και κύρος. Και η εμπιστοσύνη ευτυχώς είναι κάτι που κερδίζεται με τον χρόνο. Η τράπεζα Πειραιώς και το 2015 ήταν εκεί τόσο μεγάλη όσο χρειαζόταν. Το ίδιο όμως σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι πάντα. Με σοβαρό, καθαρό και απλό λόγο. Κάποιες από τις φράσεις που συνοδεύουν τα έντυπα είναι οι εξής. Η θάλασσα δεν είναι μπλε. Είναι διάφανη. Τα βουνά είναι πολλές κορυφές μαζί, ειδικά φτιαγμένες για ανθρώπους. Η αξία είναι μια λέξη που στον πληθυντικό γίνεται κάτι άλλο. Τα χέρια μπορούν να σκέφτονται. Τα χέρια μπορούν να μιλάνε. Τα infografics είναι φτιαγμένα στο χέρι (κολάζ). Έτσι εικαστικοποιούμε τις πληροφορίες με σκοπό να υπάρχει ισορροπία με την τυπογραφία των διαχωριστικών.