Η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

10.3 Εξώφυλλο Βιβλίου

Η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων / Έπαινος

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – Ελλάδα / ΑΘΗΝΑ

Το βιβλίο "Η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων" του Frederic H. Fajardie είναι το πρώτο βιβλίο των εκδόσεων angelus novus. Το εικαστικό του εξωφύλλου σχεδιάστηκε με μελάνι σε λευκό χαρτί. Όλες οι πλευρές του εξωφύλλου καθώς και το μαύρο εσωτερικό τύπωμα, έχουν σχεδιαστεί με τη λογική της συνέχειας.