Ακαδημαϊκό Πορτφόλιο | Οικονομίδου Μακρίνα - Σιέρρα Άρτεμις

10.2 Βιβλίο

Ακαδημαϊκό Πορτφόλιο / Έπαινος

Οικονομίδου Μακρίνα - Σιέρρα Άρτεμις – Ελλάδα / Πειραιάς

Design: Μακρίνα Οικονομίδου, Design: Άρτεμις Σιέρρα

To «Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Ακαδημαϊκού και Αρχιτεκτονικού Έργου» είναι ένα βιβλίο-portfolio αρχιτεκτονικού περιεχομένου, με σκληρό εξώφυλλο και εκτεθειμένη ράχη με κλωστοραφή. Το σώμα είναι χωρισμένο σε 3 ενότητες και στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση των σπουδών, του ακαδημαϊκού και του αρχιτεκτονικού έργου του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Γούλιαρη. Ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο ορθοκανονικό σχεδιαστικό κάναβο, κάθε σελίδα αντιμετωπίζεται με ευελιξία και "δομείται" από τα κείμενα και τις εικόνες που την απαρτίζουν με τρόπο διαφορετικό κάθε φορά, δίνοντας την αίσθηση της κίνησης στον χώρο. Η ιδέα βασίζεται στη χρήση του αρχιτεκτονικού κανάβου που χαρακτήρισε τόσο την αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματος και επηρέασε σημαντικά το έργο του συγκεκριμένου αρχιτέκτονα. Επιπρόσθετα, το σκληρό γκρι χαρτόνι 3mm που χρησιμοποιήθηκε στο εξωτερικό του βιβλίου επιλέχθηκε διότι αποτελεί βασική πρώτη ύλη στην κατασκευή αρχιτεκτονικών μακετών.