Ημερολόγιο 2017 Diary | Grid Office – Γιώργος Ρυμενίδης

10.5 Ημερολόγιο

Ημερολόγιο 2017 Diary / Έπαινος

Grid Office – Γιώργος Ρυμενίδης – Ελλάδα

Το Ημερολόγιο 2017 του Μουσείου Μπενάκη σχεδιάστηκε με βάση κάνναβο 2,5mm σε μέγεθος σελίδας 12 x 16,5cm. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται, εξαντλούνται στις ελάχιστές δυνατές (ημέρα – μήνας – χρόνος) και συμπληρώνονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, με μικροσκοπικά εικονίδια που υπενθυμίζουν στον χρήστη την ιδιαίτερη συνθήκη της εκάστοτε ημέρας.