Εδώ έξω | MNP

12.3 Διαφημιστικό Έντυπο

Εδώ έξω / Έπαινος

MNP – Ελλάδα / Αθήνα

Art director: Κατερίνα Παπαναγιώτου, Art director: Στέφανος Ανδρεάδης, Art director: Λάιος Παπάζογλου, Art director: Αγγελίνα Σταβέλα

Το έντυπο Εδώ Έξω καταγράφει την πρωτοβουλία του Ιδρύματος να διαθέσει 1.20 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω περισσοτέρων από 2.800 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη στον κόσμο. Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε έναν καβμά από φωτογραφίες -ντοκουμέντα από τους οργανισμούς που δώθηκαν οι δωρεές. Οι φωτογραφίες είναι από την ταινία που γυρίστηκε με σκοπό να καταγράψει την πρωτοβουλία του Ιδρύματος. Τα infographics του εντύπου επιλέξαμε να τα σχεδιάσουμε στο χέρι συμβολίζοντας την αμεσότητα και ζεστασιά της πρωτοβουλίας. Ταυτόχρονα αποτελούν τα εικαστικά του εντύπου. Μένουμε στα πραγματικά γεγονότα φωτογραφίες ντοκουμέντα και infographics χωρίς επιπλέον εικαστικά. Στο μέσον του εντύπου τοποθετείται το dvd της ταινίας και παράλληλα γίνεται διαχωριστικό για την δεύτερη γλώσσα.