Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών | MNP

11.5 Πολλαπλές Εφαρμογές

Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών / Έπαινος

MNP – Ελλάδα / Αθήνα

Art Director: Κατερίνα Παπαναγιώτου, Art Director: Στέφανος Ανδρεάδης, Art Director: Λαίος Παπάζογλου, Art Director: Αγγελίνα Σταβέλα

Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και καινοτόμων εφαρμογών καθώς και στις εφαρμογές που αναδεικνύουν τόσο το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση, όσο και την καλλιτεχνική έκφραση σε θέματα των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου, του χορού, της μουσικής και των σχετικών παραγωγών. Δανειζόμαστε το μέσο μεταφοράς (scan) για την ψηφιοποίηση των αρχείων. Το υλικό γίνετε άυλο. Τα εικαστικά που προκύπτουν από το scaning γίνονται η επικοινωνιακή μας κατεύθυνση. Μία σκαναρισμένη σελίδα από την Ελληνική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση γίνεται το κύριο εικαστικό μας. Για την διαδικτιακή επικοινωνία των e-banner επιλέγουμε τα κατάλληλα θέματα, “περνόντας” τα από το μέσο μεταφοράς (scan). Tα εικαστικά μας έχουν όλα την ίδια παρέμβαση καταλήγοντας να έχουν την ίδια αισθητική και οπτική ταυτότητα.