Εταιρική Ταυτότητα Χαρτιά Περράκης | MNP

11.4 Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα Χαρτιά Περράκης / Έπαινος

MNP – Ελλάδα / Αθήνα

Art Dierector: Κατερίνα Παπαναγιώτου, Art Dierector: Αγγελίνα Σταβέλα, Art Dierector: Στέφανος Ανδρεάδης

Τα Χαρτιά Περράκη είναι μια εταιρεία ειδικών χαρτιών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1887. Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας βασίζεται στην επιλογή εκτύπωσης έργων Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, στα κατάλληλα χαρτιά. Επιλέγουμε να τυπώσουμε σε διαφορετικά λευκά χαρτιά την εταιρική ταυτότητα με διαφορετικά θέματα εικαστικού (φωτογραφίες-κείμενα-σκίτσα), επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο χαρτί. Η δουλειά Ελλήνων καλλιτέχνων- νεότεροι και παλιότεροι αποτυπώνεται στα κατάλληλα χαρτιά για να αναδειχθεί η δουλειά τους. Σε κάθε ειδικό χαρτί αναγράφεται ο καλλιτέχνης και η ποιότητα του εκάστοτε χαρτιού. Η μια πλευρα της εταιρικής είναι ατύπωτη δίνοντας την δυνατότητα να δούμε τα χαρτιά και ατύπωτα όπως στα δειγματολόγια.