ΜΕΓΑ ΕΒΓΕ 2017 | Typical Οrganization

ΜΕΓΑ ΕΒΓΕ 2017

Typical Οrganization – Ελλάδα / Αθήνα

Το σχήμα Typical — Joshua Olsthoorn & Κώστας Βλαχάκης — ξεκίνησε το 2013 με στόχο, όχι την αλόγιστη παραγωγή νέων διεπιφανειών, αλλά την οργάνωση και σχηματοποίηση της άμορφης πληροφορίας. Βασικός άξονας της προσέγγισής τους είναι η λειτουργική χρήση των τυπογραφικών μέσων στα πλαίσια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Λειτουργική χρήση, τόσο με τη φονξιοναλιστική προσέγγιση του ρόλου της τυπογραφίας ως επικοινωνιακό όχημα, αλλά και ως μέρος ενός τελετουργικού τυπικού επικοινωνίας βασισμένο σε θεμελιώδη πρότυπα και κανόνες.​

www.typical-organization.com